logo

logo

logo

logo

logo

الجنبة الحشوية

visceral pleura
plèvre viscérale

الجنس الصبغي

chromosomal sex
sexe chromosomique

الجنس القندي

gonadal sex
sexe gonadique

الجنسانية

sexuality
sexualité

الجنين العرطل

fetomegaly
fœtomégalie

الجهاز البابي

portal system
système porte

الجهاز الحوفي

limbic system
système limbique

الجهاز الدمعي

lacrimal apparatus
appareil lacrymal

الجهاز الشبكي البطاني

reticuloendothelial system
système réticulo-endothélial

الجهاز القلبي الوعائي

cardiovascular system
système cardiovasculaire

الجهاز المجاور للكبيبات

juxtaglomerular apparatus
appareil juxtaglomérulaire

الجهاز المكون للدم

hematopoietic system
système hématopoïétique

الجوف السلوي

amniotic cavity
cavité amniotique

الجياردية

Giardia
Giardia

الجياردية اللمبية

Giardia lamblia
Giardia lamblia

الجيب السباتي

sinus caroticus
sinus carotidien

الجيب الغربالي

ethmoidal sinus
sinus ethmoïdal

الجيب المحي

yolk sac
sac vitellin

الجيب الوريدي

sinus venosus
sinus veineux

الحاثة الدرقية (الهرمون المنبه للدرقية)

thyroid-stimulating hormone
thyrotrophine, thyrotropine

الحاجز الحجاجي

orbital septum
septum orbitaire

الحاصة / الثعلبة

alopecia
alopécie

الحاصة الأندروجينية

androgenetic alopecia
alopécie androgénétique

الحاصة البقعية

alopecia areata
alopécie en aires

الحاصة الشاملة

alopecia universalis
alopécie universelle

الحاصة الكلية

alopecia totalis
alopécie totale

الحاصة الندبية

alopecia cicatrisata
alopécie cicatrisante

الحافة الحجاجية

orbital margin
rebord orbitaire

الحالّة الدموية بيتا

beta hemolysin
hémolysine bêta

الحبال الصوتية

vocal cords
cordes vocales

الحبيبوم الأربي

granuloma inguinale
granulome inguinal

الحبيبوم اللمفي الزهري (المنقول جنسياً)

lymphogranuloma venereum
lymphogranulome vénérien

الحثل الشبيكي

lattice dystrophy
dystrophie cornéenne

الحثل العضلي

muscular dystrophy
dystrophie musculaire

الحجاب

diaphragm
diaphragme

الحجاب البولي التناسلي

urogenital diaphragm
diaphragme urogénital

الحجاج

orbit
orbite

الحجاجي

orbital
orbitaire

الحجم المتبقي (الثمالي)

residual volume
volume résiduel

الحجم المدي

tidal volume
volume courant

الحدبة الإسكية

ischial tuberosity
tubérosité ischiatique

الحدبة المصلية الدموية

caput succedaneum
bosse séro-sanguine

الحدقة

pupil
pupille

الحدقة البيضاء

leukocoria
leucocorie

الحركية الدموية

hemodynamic
hémodynamique

الحزاز الخنزري

lichen scrofulosorum
lichen scrofulosorum

الحزاز الشائك

lichen spinulosus
lichen spinulosus

الحزاز المخطط

lichen striatus
lichen strié

الحزاز المسطح

lichen planus
lichen plan

الحزاز المسطح التآكلي

erosive lichen planus
lichen plan érosif

الحزاز المسطح الجرابي

follicular lichen planus
lichen plan folliculaire

الحزاز المسطح الشعري

lichen planopilaris
lichen planopilaire

الحزاز المسطح الضخامي

hypertrophic lichen planus
lichen hypertrophique plan

الحزمة الإسفينية

fasciculus cuneatus
faisceau cunéiforme

الحزمة الرشيقة

fasciculus gracilis
faisceau gracile

عدد النتائج: 4910

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 497
الكل : 27465689
اليوم : 75726

قدري الأرناؤوط

المزيد »